BIP » Organa » Zarząd Spółki
 
Zarząd Spółki (Odslon: 18493)
Skład Zarządu Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A.:

1. Romuald Michel - Prezes Zarządu
2. Jacek Pawłowicz - Wiceprezes Zarządu


Osoba odpowiedzialna za treść: Dział IT   (2017-08-04 07:21:31)
Osoba wprowadzająca tekst: Dział IT   (2008-11-18 16:36:53)
Osoba modyfikująca treść: Dział IT   (2017-08-04 07:21:31)
Ostatnie w serwisie
2020-12-21 10:43:13
Rada Nadzorcza
 
2020-12-09 13:07:14
Schemat organizacyjny
 
2020-12-01 09:47:47
Walne Zgromadzenie
 
2020-11-30 11:53:04
Statut
 
2020-11-30 11:52:45
Dane Adresowe
 
Licznik Odwiedzin
954847
Ostatnia aktualizacja
2020-12-21 10:43:13
Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A.
ul. Zdrojowa 6
78-320 Połczyn Zdrój
tel. 094 36-62-424, 094 36-62-666
fax 094 36-62-470
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie,
IX Wydział KRS pod numerem 0000025053
REGON 000288188, NIP 672-000-60-34
Kapitał zakładowy: 18.801.710,00 - wpłacony w całości
Bank PEKAO S.A. III O we Wroclawiu
Nr konta: (PLN) 46 1240 3464 1111 0010 6408 9828
Nr konta: (EURO) 32 1240 3464 1978 0010 7209 2298
BDO 000007404