BIP » Uzdrowisko Połczyn SA » Jednostki organizacyjne
 
Jednostki Organizacyjne (Odslon: 10358)
Podmiot Leczniczy Uzdrowisko Połczyn  Grupa PGU S.A.  tworzy przedsiębiorstwa lecznicze:
• Zespół Zakładów Lecznictwa Uzdrowiskowego Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. z siedzibą w  Połczynie Zdroju przy ulicy Zdrojowej 6
• Ambulatorium Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. z siedzibą w  Połczynie Zdroju przy ulicy Zdrojowej 6.,
Ww. przedsiębiorstwa Lecznicze świadczą usługi na rzecz ogółu ludności, obejmując swoim działaniem pacjentów z terenu Rzeczpospolitej Polskiej i spoza jej granic.

Podmiot Leczniczy  został utworzony i jest utrzymywany w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności:  stacjonarnych i całodobowych  świadczeń  zdrowotnych inne niż świadczenie szpitalne oraz ambulatoryjne,  ambulatoryjnych  świadczeń zdrowotnych  i promocji zdrowia.

Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych:
1) Świadczenia uzdrowiskowego leczenia szpitalnego dorosłych,
2) Świadczenia uzdrowiskowej rehabilitacji szpitalnej dla dorosłych
3) Świadczenia uzdrowiskowej rehabilitacji sanatoryjnej dla dorosłych
4) Świadczenia uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dorosłych,
5) Świadczenia uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego pod opieką osoby dorosłej/ dzieci od 3 roku życia, w przypadku mózgowego porażenia dziecięcego, ewentualnie schorzeń neurologicznych o zbliżonym obrazie klinicznym dzieci od 3 do 18 roku życia),
6) Świadczenia rehabilitacji dorosłych (w tym przebywających na turnusach rehabilitacyjnych ZUS, skierowanych przez Departament Prewencji i Rehabilitacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych),
7) Świadczenia uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego dorosłych i dzieci
8) Świadczenia rehabilitacji leczniczej w warunkach ambulatoryjnych - lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna i fizjoterapeutyczne zabiegi ambulatoryjne:
a) porada lekarska rehabilitacyjna,
b) porada lekarska rehabilitacyjna w warunkach domowych,
c) fizjoterapeutyczne zabiegi ambulatoryjne,
d) porada fizjoterapeutyczna,
e) porada fizjoterapeutyczna w warunkach domowych,
f) zabieg fizjoterapeutyczny,
g) zabieg fizjoterapeutyczny w warunkach domowych,
h) rehabilitacja w warunkach domowych
9) Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne:
a) porady specjalistyczne:
b) świadczenia  rehabilitacyjne:
2. Świadczenia  zdrowotne udzielane są bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, przepisach odrębnych lub umowie cywilno-prawnej.
3. Podmiot Leczniczy Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. zapewnia pacjentom również usługi hotelowe i żywieniowe.

Zakres zabiegów stosowanych w leczeniu uzdrowiskowym i rehabilitacji leczniczej
1) Fizjoterapia
2) Balneoterapia
3) Peloidoterapia:
4) Hydroterapia:
5) Kinezyterapia:
6) Masaż leczniczy:
7) Fizykoterapia uzdrowiskowa:
a) światłolecznictwo:
b) ultradźwięki,
c) elektrolecznictwo:
d) magnetoterapia,
e) laseroterapia,   
8) Termo i krioterapia:
9) Klimatoterapia,
10) Leczenie dietetyczne:
11) Psychoterapia uzdrowiskowa:
12) Edukacja i promocja zdrowia:

Osoba odpowiedzialna za treść: Dział IT   (2015-02-25 22:40:24)
Osoba wprowadzająca tekst: Dział IT   (2008-11-18 16:49:42)
Osoba modyfikująca treść: Dział IT   (2015-02-25 22:40:24)
Ostatnie w serwisie
2020-12-21 10:43:13
Rada Nadzorcza
 
2020-12-09 13:07:14
Schemat organizacyjny
 
2020-12-01 09:47:47
Walne Zgromadzenie
 
2020-11-30 11:53:04
Statut
 
2020-11-30 11:52:45
Dane Adresowe
 
Licznik Odwiedzin
954873
Ostatnia aktualizacja
2020-12-21 10:43:13
Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A.
ul. Zdrojowa 6
78-320 Połczyn Zdrój
tel. 094 36-62-424, 094 36-62-666
fax 094 36-62-470
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie,
IX Wydział KRS pod numerem 0000025053
REGON 000288188, NIP 672-000-60-34
Kapitał zakładowy: 18.801.710,00 - wpłacony w całości
Bank PEKAO S.A. III O we Wroclawiu
Nr konta: (PLN) 46 1240 3464 1111 0010 6408 9828
Nr konta: (EURO) 32 1240 3464 1978 0010 7209 2298
BDO 000007404