BIP » Uzdrowisko Połczyn SA » Forma Prawna
 
Forma Prawna (Odslon: 10420)
Spółka Akcyjna „Uzdrowisko Połczyn” w Połczynie Zdroju powstała w wyniku komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowego Uzdrowisko Połczyn w Połczynie Zdroju, wpisanym do rejestru przedsiębiorstw państwowych, nr rejestru PP 24 „Centr”24, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy. Akt komercjalizacji zawarty został w akcie notarialnym Repertorium A 25999/98 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej P.Błaszczaka w Warszawie w dniu 23 grudnia 1998 r. przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025053. Przedsiębiorstwo funkcjonuje jako spółka akcyjna od 1 lutego 1999 roku, nr REGON 000288188, nr NIP 672-000-60-34.

W dniu 22.11.2010 roku KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą we Wrocławiu (53-659) przy ulicy Sikorskiego 2-8, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod pozycją RFi 513, NIP 101-000-30-40, REGON 021195183 nabył od Skarbu Państwa 1.600.621 akcji wyemitowanych przez Spółkę. Pozostałe 179.550 akcji do czasu przekazania ich uprawnionym pracownikom należało do Skarbu Państwa. Przekazywanie akcji dla uprawnionych pracowników zakończyło się w miesiącu sierpniu 2013 roku.

W dniu 10.04.2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki poprzez zmianę Statutu Spółki zmieniło nazwę Spółki na Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna. Nowa nazwa Spółki została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 29.04.2013 roku.

Kapitał akcyjny Spółki na dzień 31.12.2014 roku stanowił 18.801.710,00 zł i dzielił się na 1.880.171 akcji o wartości nominalnej 10 zł. Według stanu na dzień 31.12.2014 roku akcjonariuszami Spółki są:
1. KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą we Wrocławiu posiadający 98,42% akcji Spółki
2. Uprawnieni pracownicy Spółki posiadający 1,58% akcji Spółki.

Według stanu na dzień 11.12.2018 roku 100,00% akcji Spółki posiada:
KGHM VII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą we Wrocławiu

Osoba odpowiedzialna za treść: Żaneta Tochor   (2019-05-23 12:16:09)
Osoba wprowadzająca tekst: Dział IT   (2008-11-18 16:47:54)
Osoba modyfikująca treść: Dział IT   (2019-05-23 12:16:09)
Ostatnie w serwisie
2020-12-21 10:43:13
Rada Nadzorcza
 
2020-12-09 13:07:14
Schemat organizacyjny
 
2020-12-01 09:47:47
Walne Zgromadzenie
 
2020-11-30 11:53:04
Statut
 
2020-11-30 11:52:45
Dane Adresowe
 
Licznik Odwiedzin
991971
Ostatnia aktualizacja
2020-12-21 10:43:13
Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A.
ul. Zdrojowa 6
78-320 Połczyn Zdrój
tel. 094 36-62-424, 094 36-62-666
fax 094 36-62-470
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie,
IX Wydział KRS pod numerem 0000025053
REGON 000288188, NIP 672-000-60-34
Kapitał zakładowy: 18.801.710,00 - wpłacony w całości
Bank PEKAO S.A. III O we Wroclawiu
Nr konta: (PLN) 46 1240 3464 1111 0010 6408 9828
Nr konta: (EURO) 32 1240 3464 1978 0010 7209 2298
BDO 000007404