BIP » Uzdrowisko Połczyn SA » Dane Adresowe
 
Dane Adresowe (Odslon: 50960)
UZDROWISKO POŁCZYN Grupa PGU S.A.
ul. Zdrojowa 6, 78-320 Połczyn Zdrój
tel. 094 3662 666; fax. 094 3662 470
e-mail: sekretariat@uzdrowisko-polczyn.pl
strona: www.uzdrowisko-polczyn.pl

Osoba odpowiedzialna za treść: Dział IT   (2020-11-30 11:52:45)
Osoba wprowadzająca tekst: Dział IT   (2008-11-18 16:44:45)
Osoba modyfikująca treść: Dział IT   (2020-11-30 11:52:45)
Ostatnie w serwisie
2020-12-21 10:43:13
Rada Nadzorcza
 
2020-12-09 13:07:14
Schemat organizacyjny
 
2020-12-01 09:47:47
Walne Zgromadzenie
 
2020-11-30 11:53:04
Statut
 
2020-11-30 11:52:45
Dane Adresowe
 
Licznik Odwiedzin
954856
Ostatnia aktualizacja
2020-12-21 10:43:13
Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A.
ul. Zdrojowa 6
78-320 Połczyn Zdrój
tel. 094 36-62-424, 094 36-62-666
fax 094 36-62-470
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie,
IX Wydział KRS pod numerem 0000025053
REGON 000288188, NIP 672-000-60-34
Kapitał zakładowy: 18.801.710,00 - wpłacony w całości
Bank PEKAO S.A. III O we Wroclawiu
Nr konta: (PLN) 46 1240 3464 1111 0010 6408 9828
Nr konta: (EURO) 32 1240 3464 1978 0010 7209 2298
BDO 000007404