BIP » Komunikacja z akcjonariuszami
 
Informacja dla akcjonariuszy (Odslon: 1053)

Akcjonariat (akcjonariusze)
a. Kapitał zakładowy

Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego wynosi : 18 801 710  PLN

Główni akcjonariusze spółki Uzdrowiska Kłodzkie S.A.- Grupa PGU : KGHM VII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą we Wrocławiu
(ul. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław) posiada 100 % akcji spółki.

b. Dematerializacja akcji:

W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać w siedzibie spółki, przy ul Zdrojowej 6 78-320 Połczyn-Zdrój

Osoby wyznaczone do kontaktu z akcjonariuszami: Żaneta Tochor tel 0943821121 adres e-mail: ztochor@uzdrowisko-polczyn.pl

Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A.: (link poniżej)
Data i treść wezwania do złożenia akcji w spółce link

Data i treść kolejnego wezwania do złożenia akcji w spółce link

c. Rejestr akcjonariuszy

Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy (link poniżej)

Regulamin Rejestru akcjonariuszy link

d. Walne zgromadzenia

» pierwsze wezwanie
» uchwała

Osoba odpowiedzialna za treść: Żaneta Tochor   (2020-10-14 21:28:55)
Osoba wprowadzająca tekst: Dział IT   (2020-03-03 20:46:53)
Osoba modyfikująca treść: Dział IT   (2020-10-14 21:28:55)
Ostatnie w serwisie
2020-12-21 10:43:13
Rada Nadzorcza
 
2020-12-09 13:07:14
Schemat organizacyjny
 
2020-12-01 09:47:47
Walne Zgromadzenie
 
2020-11-30 11:53:04
Statut
 
2020-11-30 11:52:45
Dane Adresowe
 
Licznik Odwiedzin
991974
Ostatnia aktualizacja
2020-12-21 10:43:13
Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A.
ul. Zdrojowa 6
78-320 Połczyn Zdrój
tel. 094 36-62-424, 094 36-62-666
fax 094 36-62-470
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie,
IX Wydział KRS pod numerem 0000025053
REGON 000288188, NIP 672-000-60-34
Kapitał zakładowy: 18.801.710,00 - wpłacony w całości
Bank PEKAO S.A. III O we Wroclawiu
Nr konta: (PLN) 46 1240 3464 1111 0010 6408 9828
Nr konta: (EURO) 32 1240 3464 1978 0010 7209 2298
BDO 000007404